In het eerste kwartaal van 2021 start Nuwelijn met twee plusklassen voor, in eerste instantie, leerlingen van de aangesloten scholen. Het gaat om een groep 3,4,5 onder leiding van leerkracht Cathy Scheepers en een groep 6,7,8 onder leiding van leerkracht Christine Fredriks. Iedere  donderdag worden de kinderen uit de reguliere groep gehaald om onderwijs in de plusklas te ontvangen. De plusklas voor heel Nuwelijn is gehuisvest in het gebouw van de St. Jozefschool in Rijen. De voorziening is mede tot stand gekomen in samenwerking met Novilo, opleidingsinstituut voor talentonderwijs in de praktijk. Met deze voorziening sluit Nuwelijn aan bij de uitgangspunten van passend onderwijs. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze plusleerkrachten, Christine Fredriks, c.fredriks@jozefrijen.nl of Cathy Scheepers, c.scheepers@nuwelijn.nl