Even voorstellen

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Welkom op de pagina van onze mooie school. Met een aantal foto's en een filmpje geven wij u een kijkje in onze school. We vertellen waar we voor staan en hoe we ons onderwijs vormgeven.

Heeft u vragen over onze school dan kunt u mij bereiken op k.dekrom@brakken.nl

0161 223074

Veel kijkplezier!

Met vriendelijke groet,

Karin de Krom, Adjunct directeur

KOC De Brakken

Onze kernwaarden zijn:
Veilige sfeer: "op onze school heerst rust en structuur"
Samen: "groeien doe je met elkaar"
Maatwerk: "we bieden onderwijs op maat"

Slogan
Groeien doen we samen!

onze school in beeld gevangen

Opbrengstgericht werken

We werken doelgericht aan het verbeteren van onze onderwijskwaliteit. We hebben hoge verwachtingen van de prestaties van al onze leerlingen.

Fijn werkklimaat

Op onze school zijn duidelijkheid, veiligheid, rust en structuur belangrijk. We werken met duidelijke regels in een vast dagritme. Zo zie je in alle groepen een dagplanning en weten kinderen wat er van hen verwacht wordt.


Motiverend lezen

Door onze enthousiaste leerkrachten die het goede (lees)voorbeeld geven en een duidelijke lesopbouw met veel leestijd, ontwikkelen we een goede, gemotiveerde leeshouding bij kinderen.Bibliotheek op school

Er is een ruime keuze uit een grote collectie boeken. Leesbevordering heeft een vaste plek in ons onderwijsaanbod.

Betrokken leerlingen

We geven les met veel ruimte voor interactie. Er is voortdurend afwisseling tussen de leerkracht die instructie geeft en de leerlingen die nadenken en antwoorden.

Thematisch werken

In de onderbouw staat spelend leren centraal in een leerrijke omgeving. Het thema vormt daarbij een betekenisvolle context. Via de inhoud van een interessant thema komen de kinderen vlot tot leren.

Buitenspelen

Er is veel ruimte om te spelen
(in de natuur) op de speelplaats rondom het gebouw. De speelplaats nodigt uit tot bewegen en ontdekken.

Vakdocent gym

Twee keer in de week krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 gymles van de sportcoach. Ook is er een naschools programma gericht op sport.

Ouderbetrokkenheid

We stimuleren de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school.

Eigentijds gebouw

In ons prachtige gebouw bevindt zich een: bibliotheek, speelzaal, gymzaal, theater, schoolkeuken, moestuin en een leerplein. Dit biedt volop mogelijkheden om onze kinderen een breed activiteitenaanbod aan te bieden.

Harlekijn

In ons Kindontmoetingscentrum bevindt zich, naast onze basisschool, een kinderdagverblijf, peuterspeelgroep en een buitenschoolse opvang, waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

Samenwerking

Onderwijs en opvang sluiten nauw op elkaar aan om zo de optimale ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te zorgen voor bijv. een goede start in groep 1. Ook is alle belangrijke informatie rondom een kind goed afgestemd, zodat de overgang tussen de verschillende omgevingen goed verloopt.

Het team van KOC De Brakken

Informatie, inschrijven en contact

*Er is een aannamestop voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022.

Voor het bekijken van de schoolgids klik op de afbeelding hierboven.